De Viva Veu

Amb l’objectiu principal de despertar l’interés i el gust per la lectura i afavorir espais d’encontre al voltant de la lectura, hem ideat De Viva Veu, una proposta de FULL – Fundació pel Llibre i la Lectura i Feets Gestió de Projectes SLU, dins del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura 2017 – 2021De Viva Veu és un projecte cultural, educatiu i d’animació a la lectura basat en accions al voltant de la «lectura en veu alta» a partir de propostes per a potenciar l’hàbit lector i les habilitats personals i comunicatives entre la població. Les línies principals d’actuació del projecte són:

  • Encontres Lectors. Organitzem encontres lectors amb propostes personalitzades, d’acord amb les característiques i necessitats de la localitat, amb la finalitat de potenciar i compartir la lectura en veu alta.
  • Cursos i tallers. Disposem d’un ampli catàleg de propostes d’organització de cursos i tallers, propostes professionals per a facilitar l’experiència de la lectura en veu alta i fomentar la cultura entre els diferents sectors de la població.
  • Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta. Convoquem anualment el Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta, dirigit a l’alumnat d’Educació Primària i Secundària de les poblacions de la Comunitat Valenciana. És una proposta educativa que pretén reforçar el treball que es fa als centres docents per a treballar la lectura, especialment la lectura en veu alta.

Col·laboradors