Comunicació

Alguns projectes realitzats

CATALEG FOMENT COMUNICACIÓ

Presentació del Catàleg de Foment Lector

Disseny, gestió i coordinació de les presentacions. 2017-2018

CAMPANYA LLIBRE TEXT

Campanya «Els llibres d’estudi, busca’ls, troba’ls, compra’ls, a la llibreria»

Disseny i coordinació de la campanya. 2013-2017

AGCPV

AGCPV. Associació de Gestors i Gestores Culturals del País Valencià

Oficina de coordinació, d’informació i comunicació. 2009-2020

PUBLICACIONS FEETS

Publicacions

Estructuració, coordinació, documentació, disseny i creació de publicacions. 2000-actualitat

Campanya Covaco Fira - Mercat

Campanya «El comerç amb la Fira»

Disseny, gestió, coordinació i producció. 2016-2017

Presentació del Catàleg de Foment lector
Disseny, gestió i coordinació de les presentacions. 2017-2018

Actes de presentació del «Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i Foment Lector», en diferents fòrums i jornades professionals del sector del llibre, de l’educació, de les biblioteques i de la gestió cultural.

Campanya «Els llibres d’estudi, busca’ls, troba’ls, compra’ls, a la llibreria»
Diseño y coordinación de la campaña. 2013-2017

Campanya de captació de compradors de llibres de text en les llibreries per a la campanya escolar. Proposta realitzada per al Gremi de Llibrers de València i realitzada anualment durant el mesos de juny a octubre.

AGCPV. Associació de Gestors i Gestores Culturals del País Valencià
Oficina de coordinació, d’informació i comunicació. 2009-2020

Gestió del servei d’oficina tècnica, comunicació i manteniment del web i les xarxes socials. Entitat integrada per professionals dedicats a la gestió cultural en la Comunitat Valenciana.

Publicacions
Estructuració, coordinació, documentació, disseny i creació de publicacions. 2000-actualitat

Participació en publicacions de llibres, catàlegs, revistes, llibres de festes, programes, fullets, publicacions temàtiques, etc. Gestió del projecte global —disseny, estructuració, documentació, text, imatge, maquetació, impressió i distribució— o realitzant solament una part del procés.

Campanya «El comerç amb la Fira»
Disseny, gestió, coordinació i producció. 2016-2017

La campanya dissenyada amb un doble objectiu: donar visibilitat a la Fira del Llibre de la Ciutat de València i implicar el comerç en la campanya per a fer de la Fira un esdeveniment de tota la ciutat i crear sinergies entre els diferents sectors comercials i econòmics. Campanya realitzada amb la col·laboració de COVACO i les associacions de comerç de la ciutat