Gestió i assessorament cultural

Alguns projectes realitzats

FIRA LLIBRE VALENCIA

Fira del Llibre de València

Gestió general, coordinació i oficina tècnica. 2000-2018

CATALEG FOMENT LECTOR

Catàleg de Foment Lector

Ideació, estructuració, gestió, manteniment i actualització. 2016-actualitat

GREMI LLIBRERS

Gremi de Llibrers de València

Assessorament, coordinació general, gestió de subvencions, comunicació i disseny de projectes. 2000-2016

ANEM AL TEATRE

Anem al teatre

Oficina de coordinació i gestió tècnica. 2007-2013

PLA ESTRATEGIC BANCAJA

Pla Estratègic d’Intervenció Cultural- Fundació Bancaja-Segorbe

Redacció i aplicació del Pla. 1999-2004

Fira del Llibre de València
Gestió general, coordinació i oficina tècnica. 2000-2018

La Fira del Llibre, de caràcter anual, té lloc als jardins de Vivers de València. Amb l’objectiu difondre i promocionar el llibre i el foment lector, la Fira s’estructura en tres vessants diferenciades: l’exposició i venda de llibres, la programació d’activitats de foment lector i la trobada de professionals del sector del llibre.

Catàleg de Foment Lector
Ideació, estructuració, gestió, manteniment i actualització.
2016 - actualitat

El Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i Foment Lector és una eina virtual i dinàmica de consulta i contractació de serveis professionals. Reuneix propostes de serveis i experiències d’animació lectora. És una iniciativa de Feets Gestió de Projectes i FULL-Fundació pel Llibre i la Lectura, amb el suport de la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Cultura.

Gremi de Llibrers de València
Assessorament, coordinació general, gestió de subvencions, comunicació i disseny de projectes. 2000-2016

El Gremi de Llibrers de València és una entitat amb quaranta anys d’història que agrupa a la majoria de llibreries de la província de València. El Gremi defensa els interessos professionals dels llibreters i gestiona propostes que impulsen el llibre i la lectura.

Anem al teatre
Oficina de coordinació i gestió tècnica. 2007-2013

Campanya teatral dirigida a l’alumnat d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat que es desenvolupa anualment durant els mesos de març, abril i maig, en diferents municipis de València.

Pla Estratègic d’Intervenció Cultural Fundació Bancaja Segorbe
Redacció i aplicació del Pla. 1999-2004

Planificació, estructuració, coordinació, disseny, programació i comunicació de les activitats culturals i artístiques impulsades per la Fundació Bancaja Segorbe en el seu àmbit territorial.