La nostra filosofia

Un fet és allò que és o s’esdevé en la mesura que es considera una dada real de l’experiència. És l’acció de fer alguna cosa, per això el nostre treball és idear, dissenyar, coordinar i realitzar totes les accions necessàries per a fer realitat els projectes, d’acord amb les necessitats de les persones, entitats, institucions o empreses que ho demanen.

Feets Gestió de Projectes SLU som una empresa dedicada a la gestió de projectes integrals en l’àmbit de la gestió cultural, la comunicació i els projectes educatius.  Els serveis que oferim, dins d’un gran ventall de disciplines lligades a aquests sectors, estan principalment orientats a oferir projectes específics per a cada situació, en funció de les necessitats dels nostres clients.

Des de 1999, desenvolupem conceptes específics per a cada situació, estructurant projectes globals, tant a València com a nivell nacional. Establim estratègies d’actuació i propostes d’accions, de forma que els projectes es facen realitat i, així, obtenir un resultat òptim. Dissenyem activitats que s’emmarquen en cada projecte, tant des del punt de vista artístic com tècnic, connectant amb els agents implicats, determinant necessitats i establint solucions. Coordinem totes les accions necessàries per a que les activitats es materialitzen i es desenvolupen d’acord amb el projecte, exercint un control i seguiment de tots els processos. Definim plans de comunicació, determinant les estratègies de comunicació i coordinant les diferents accions a realitzar. Tenim una oferta de propostes tancades que oferim en distribució, adaptant l’oferta d’aquests productes a cada demanda especifica dels nostres clients. En definitiva, creem.

Benvinguts a Feets Gestió de Projectes.

El nostre equip

Foto Equip Feets

Feets som un equip humà multidisciplinari amb personalitat i valors. Un equip professional encarregat que cada fet que proposem tire endavant, que pensem que la cultura és l’eix que vertebra la nostra societat, que l’educació és l’arma més potent de creació de persones. Som un equip amb formació en la Gestió Cultural, Disseny Gràfic i Web, Pedagogia, Educació, Animació Sociocultural, Foment Lector i Comunicació, amb una llarga experiència dins del món de la cultura, la comunicació i l’educació.

Per a desenvolupar el nostre treball, comptem també amb la col·laboració de professionals especialitzats en cada àrea de coneixement, segons les necessitats i característiques del projecte. Professionals amb reconeguda trajectòria que  posen els seus coneixements al servei del treball en equip per a obtenir òptims resultats.

Responsabilitat Social Empresarial (RSE)

Des de FEETS entenem que les empreses han de participar com a agent actiu en la creació d’un model de societat més justa i solidària. És per a açò que en la nostra filosofia d’empresa establim un sistema de gestió empresarial coherent amb aquests objectius de Responsabilitat Social Empresarial.

 

ACCIONS EN RECURSOS HUMANS

 • Complim amb tots els drets laborals i del conveni col·lectiu.
 • Fomentem la igualtat d’oportunitats entre dones i homes així com no establim diferències salarials per qüestió de gènere.
 • Integrem en el nostre equip de treball a persones amb diversitat funcional.
 • Facilitem la conciliació de la vida laboral i familiar.
 • Promovem i recolzem la formació de les persones que participen en el nostre equip de treball.
 • Som empresa col·laboradora per a diversos programes d’estudiants en pràctiques: ADEIT, Universitat de València, Universitat Politècnica de València i centres de formació professional.
 • Creem espais i activitats de participació de l’equip professional en el desenvolupament de noves línies de treball i en la millora de les existents.

 

ACCIONS AMB LA COMUNITAT

 • Participem en accions de l’àmbit comunitari del nostre entorn pròxim.
 • Participem en associacions professionals i empresarials, amb l’objectiu de crear un espai comú i defensar els interessos del nostre sector amb criteris ètics i professionals.
 • Som membre d’AVECOE (Associació Valenciana d’empreses Culturals i d’Oci Educatiu).
 • Participem activament en l’Associació Valenciana de Professionals de la Gestió Cultural i en la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural, en els òrgans de direcció, gestió i organització de les seues activitats.
 • Impulsem la creació i difusió de bones pràctiques en el sector cultural i d’oci educatiu.
 • Participem i col·laborem activament en iniciatives d’associacions i fundacions culturals i socials.
 • Emprem les xarxes socials i eines de comunicació per a compartir les nostres idees i accions.

 

SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS AMB ELS ODS

 • Impulsem accions de difusió o coneixement dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’Agenda 2030
 • Apliquem criteris de sostenibilitat en el disseny i desenvolupament de les nostres activitats, emprant materials reciclables, reduint la contaminació acústica i lumínica i utilitzant elements de major eficiència i menor consum energètic.
 • En les nostres oficines i activitats reciclem tot el paper, cartró, vidre, plàstics i consumibles que consumim.
 • Potenciem la utilització de productes de proximitat i comerç just en les nostres accions i activitats.
 • Cerquem contractar amb les empreses que coincideixen amb els criteris ètics que promovem.


RELACIÓ AMB CLIENTS I COMPETIDORS

Des del naixement de l’empresa hem plantejat una relació amb els nostres clients basada en la qualitat del treball realitzat, comprometent-nos amb els projectes i les organitzacions.

En els processos d’oferta pública de serveis i en els nostres contractes seguim una política de claredat i transparència.

Dins del camp dels serveis socioculturals mantenim una relació cordial i de respecte a la resta d’empreses. Amb l’objectiu de crear un espai comú i defensar els interessos de les empreses del nostre sector amb uns criteris ètics i professionals.

Àmbits de treball

On estem?

Ens pots trobar al carrer Dr. Fleming, 16, baix, 1 dreta de Paiporta (València), als telèfons 963 975 833 – 699 858 072 o per correu electrònic.