logo Cataleg Foment Lector

Fidels a l’objectiu de promoure la lectura i el llibre com a instrument de difusió i transmissió de la cultura, des de Feets coordinem el Catàleg de Serveis, Recursos i Activitats d’Animació a la Lectura i Foment Lector, impulsat des de la Fundació pel Llibre i la Lectura i Feets Gestió de Projectes SLU, amb el recolzament del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i de la Generalitat Valenciana, i forma part del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura 2017-2021.

El Catàleg és una eina virtual que recull una àmplia oferta de professionals que despleguen la seua activitat al voltant del llibre, el fet lector, i que proposa activitats per a incentivar i fomentar la lectura. Pretén ser un canal per a donar visibilitat als projectes i serveis dels professionals, i facilitar l’encontre i comunicació entre aquests i els tècnics programadors. Tots els serveis, experiències i recursos s’avaluen per l’equip tècnic, qui determina la seua idoneïtat. El Catàleg és una eina cultural, oberta, que s’amplia i renova constantment.

Col·laboradors