TALLER DE PINTURA URBANA

Vols sol·licitar més informació?

Taller de pintura urbana

APRÉN LES TÈCNIQUES DE PINTURA MURAL, GRAFITI I URBAN ART

El taller URBANITZA’T, és una proposta plantejada per a joves,  on s’impartirà d’una forma breu, la teoria entre pintura mural, graffiti i urban art, per a posteriorment procedir a realitzar de manera pràctica una intervenció sobre un espai adequat.

El taller URBANITZA’T inclou una part teòrica (breu), una segona part de preparació de materials i eines, i una tercera part pràctica d’aplicació del que s’ha aprés en l’espai assignat.

La part pràctica es realitzarà en conjunt, de manera que cadascun puga aplicar una de les tres tècniques plantejades en el taller. Ja siga en grup o individualment, l’obra tindrà a veure amb la temàtica seleccionada per a l’ocasió. El resultat serà el conjunt de tot el que pinten els i les participants.

La pintura mural és una tècnica de pintura que usa com a suport un mur, un espai bidimensional en el qual es representa qualsevol tipus d’art, i que ofereix la possibilitat d’aportar sensació de profunditat.

Independentment del tipus de paret on es desenvolupe la pintura mural, l’acció té com a objectiu proporcionar un valor artístic sobre l’emplaçament que es pinta.


Tipus d’activitat: Taller teòric/pràctic

A càrrec de: Israel Pinilla, dissenyador i artista plàstic

Públic: Joves

Duració: Adaptable a les necessitats

Idioma: Valencià/Castellà

Núm. assistents: Al voltant de 30 (adaptable a necessitats)

Necessitats tècniques:

• Un espai tancat amb cadires i taules, pantalla i projector (per a la part teòrica i preparació de la pràctica)
• Una paret o espai susceptible de ser pintat (per a la part pràctica)
• URBANITZA’T es desenvolupa amb esprais, acrílics a l’aigua o pintura acrílica a l’aigua, tots ells inofensius per a la salut. Els materials s’apliquen amb corró o brotxa.
• Per a desenvolupar el taller també és necessari guix, paper per a cobrir el sòl, màscares i guants.
• La quantitat de material depén del nombre de participants i de l’espai disponible.
• És important acudir al taller amb roba vella per a tacar.