• projectes específics, fets a mida per a unes necessitats concretes: empresarials, culturals, artístiques, educatives, socials, d’oci, participatives, …