• programació de manifestacions artístiques
  • actuacions musicals, de teatre, dansa, circ, …
  • exposicions artístiques i divulgatives
  • audiovisuals i projectes multimèdia
  • projectes de patrimoni cultural
  • conferències, cursos i tallers
  • festivals, festes, encontres i esdeveniments artístics
  • lectures, encontres amb autors, animació a la lectura