• disseny i gestió de projectes culturals
  • gestió i assessorament d’organitzacions artístiques i culturals
  • planificació i produccions culturals
  • plans directors i de viabilitat de projectes culturals i artístics
  • redefinició de polítiques i serveis culturals
  • plans estratègics en l’àmbit de la cultura
  • assessorament d’equips directius d’organitzacions culturals