• gestió tècnica de fires, congressos i jornades
  • organització de cursos, seminaris i conferències
  • disseny de presentacions i promocions
  • organització d’inauguracions i esdeveniments
  • producció d’actes d’homenatge i lliuraments de premis
  • celebracions empresarials i particulars