• desenvolupament d’estratègies de comunicació
  • projectes de difusió
  • campanyes d’imatge i comunicació
  • elaboració i manteniment de bases de dades específiques
  • projectes de documentació per a organitzacions culturals
  • plans de comunicació i gabinets de premsa