Campanya informativa

Campanya d’informació, dirigida a les associacions sense ànim de lucre, sobre l’entrada en vigència de les noves normatives: LLEI ORGÀNICA 1/2002 Reguladora del Dret d’Associació i LLEI 38/2003 General de Subvencions.