Així érem… així ho recorde

Proposta al voltant dels records, dirigida al col·lectiu de persones majors

Mitjançant la realització de diverses accions es pretén documentar la història no escrita de la població, per tal de preservar-la i difondre-la com a part fonamental de la història contemporània del poble.
Alaquàs. 2007 i 2008