Tradicions. Patrimoni cultural

Propostes per a la recopilació, estudi, restauració i difusió dels diferents elements que formen part del patrimoni cultural dels nostres pobles

Danses rituals. Una tradició a les nostres festes
Exposició que fa un recorregut per les diferents danses rituals o ornamentals, que tradicionalment s’interpreten o s’interpretaven en les festes de la nostra comunitat. A través de fotografies i textos explicatius podrem conèixer les diferents danses, les seues característiques, el seu simbolisme, la seua música i la seua indumentària.

Gegants a les nostres terres
Exposició sobre la tradició de Gegants i Nanos a les nostres terres. A través de fotografies i textos explicatius coneixerem els diversos exemplars que podem trobar a tot arreu de la nostra comunitat. Les seues característiques, les tipologies, el simbolisme, la seua música i la seua indumentària.

Indumentària tradicional a les festes valencianes
Exposició sobre les formes de vestir-se dels nostres avantpassats i que podem observar actualment als nostres carrers els dies de festa.
La diversitat indumentària denota sempre la idiosincràsia col·lectiva i ha estat estretament relacionada amb les possibilitats materials i el gust artístic de cada època.