Persones majors

Accions encaminades a valorar a les persones majors de la nostra població, recopilar i difondre les seues experiències, coneixements i vivències per recuperar la memòria col·lectiva

Així érem… així ho recorde
Sessions de recuperació de la memòria. Amb una dinàmica participativa, s’intentarà fer aflorar records que romanen en la memòria de les persones, testimonis d’una vida en constant canvi, d’unes formes de viure la realitat de cada moment.

El que nosaltres som
Enregistrament audiovisual d’entrevistes a persones majors de la població que ens aproximaran a les seues vivències. Dones i homes que han estat protagonistes de la història i de la transformació de la vida quotidiana de la nostra població i dels seus barris, veïns que han treballat, que han viscut i que han gaudit del seu poble.

Com vivíem
Sessions per donar a conèixer a les noves generacions el que ha estat la vida dels nostres avantpassats. Amb l’ajuda d’objectes, fotografies i testimonis es farà un repàs per diferents temes: la infància, la vida social, l’activitat productiva, el transport, la tecnologia, l’oci, …