Intercultural

La integració de persones de moltes nacionalitats a les nostres poblacions crea una gran diversitat cultural, oferint l’oportunitat d’iniciar propostes de proximitat i coneixement mutu

Veus del món
Proposta on imatges, músiques i lectures en llengües d’arreu del món, ens ajuden a compartir un poc de la nostra cultura i a apropar-nos a la cultura d’origen d’altres persones que han vingut de molt lluny i que avui, formen part de la realitat de la nostra població.

Mirades
Exposició on fotografies, textos, veus i músiques ens ajuden a conèixer les formes de vida de persones d’arreu del món i apropar-nos a la cultura d’origen d’altres persones que han vingut de molt lluny i que avui, formen part de la realitat de les nostres poblacions.

Convivint
Aproximació a costums, tradicions, creences i formes de viure de persones de diferents cultures d’origen que actualment conviuen a les nostres poblacions.