Circ Contemporani

Propostes de Circ Contemporani. La bona acollida que tenen aquest tipus d’espectacles, el seu bon nivell artístic i la seua vessant innovadora, ofereixen l’oportunitat de crear projectes que impulsen la difusió d’aquest moviment artístic

Cercle. Mostra internacional de Circ Contemporani
Mostra d’espectacles on es fusionen les habilitats tècniques, la música, l’humor, la dansa, el teatre, l’expressió, … per transmetre al públic un seguit de sensacions i emocions, creant una complicitat amb l’espectador. Projecte que es consolida a mig termini com una proposta festiva, cultural i artística singular, contribuint al desenvolupament cultural de la població i estant un referent a la tota la zona geogràfica d’influència.

Circadia
Celebració d’una jornada que ens mostre diverses activitats circenses en espais públics de la pròpia població, que faciliten l’aproximació del món del circ als ciutadans i ciutadanes: espectacles, tallers i exposicions. Proposta innovadora per a realitzar-se dins de festes locals o esdeveniments especials.